Canadian basketball players will be paid in Bitcoin / Kanadyjscy koszykarze będą otrzymywali wypłatę w Bitcoinie

1 month ago
3 Min Read
556 Words

I recently read the news that Canadian basketball players will receive their salaries in cryptocurrencies, and more specifically in Bitcoin. This will be done through the Bitbuy platform and the money will go to the players' crypto wallets. This compensation system will be practiced in 7 Canadian CEBL teams, namely Edmonton Stingers, Fraser Valley Bandits, Guelph Nighthawks, Hamilton Honey Badgers, Ottawa Blackjacks, Niagara River Lions and Saskatchewan Rattlers.

Przeczytałam ostatnio newsa, że kanadyjscy koszykarze będą otrzymywać swoje wynagrodzenie w kryptowalutach, a konkretnie w Bitcoinie. Będzie się to odbywać poprzez platformę Bitbuy i wszystko będzie na tyle ogarnięte, że pieniądze będą trafiać na krypto portfele zawodników.Taki system wynagrodzeń będzie praktykowany w 7 drużynach kanadyjskiej ligii CEBL, czyli Edmonton Stingers, Fraser Valley Bandits, Guelph Nighthawks, Hamilton Honey Badgers, Ottawa Blackjacks, Niagara River Lions i Saskatchewan Rattlers.

christian-mendoza-j14sr5KkTJ0-unsplash.jpg
Źródło / Source: Unsplash

The idea seems cool, innovative, and encouraging to get to know the cryptocurrency market. Players will decide for themselves whether they want to have their payout transferred in this way and what percentage of the payout is to be delivered in cryptocurrency. Apparently, some players are delighted with this solution, because with a significant increase in Bitcoin, their earnings can go up significantly compared to the situation if they had not been invested in any way. Of course, there is also a risk that they can lose on it, you know, it is an integral part of risking on the stock market. Although I really like the idea of introducing cryptocurrencies as one of the options for receiving a payout, this is an amazing step towards completely different financial solutions than before.

Pomysł wydaje mi się fajny, innowacyjny i zachęcający do zapoznania się z rynkiem kryptowalut. Zawodnicy sami będą decydować, czy chcą mieć w ten sposób przelewaną wypłatę i jaki procent wypłaty ma być dostarczany w kryptowalucie. Podobno część zawodników jest zachwycona takim rozwiązaniem, bo przy znacznym wzroście Bitcoina ich zarobki mogą znacznie pójść w górę, w porównaniu do sytuacji, gdyby nie były w żaden sposób inwestowane. Oczywiście istnieje też ryzyko, że mogą na tym stracić, wiadomo, jest to nieodłączny element ryzykowania na giełdzie. Aczkolwiek bardzo mi się podoba pomysł wprowadzania kryptowalut jako jednej z możliwości otrzymywania wypłaty, to jest niesamowity krok w stronę zupełnie innych niż dotychczas rozwiązań finansowych.

joshua-hoehne-7XLsFy0p3Ao-unsplash.jpg

Źródło / Source: Unsplash

The first player to try out receiving a Bitcoin payout will be Kimbal Mackenzie, a point guard for Guelph Nighthawks. It's great that there are basketball players who want to try such solutions and are positive about them. I wonder how it will develop and whether more jobs will soon be able to receive at least part of the cryptocurrency payment. I know that this already happens sometimes in different countries, but I would like this form of payment to gain popularity and not be just marginal incidents.

Pierwszym zawodnikiem, który wypróbuje otrzymywanie wypłaty w Bitcoinie będzie Kimbal Mackenzie, rozgrywający w zespole Guelph Nighthawks. Świetnie, że są koszykarze, którzy chcą wypróbować takie rozwiązania i są do nich pozytywnie nastawieni. Ciekawe jak to się rozwinie i czy niebawem w większej ilości miejsc pracy będzie można otrzymać chociaż część wypłaty w kryptowalucie. Wiem, że to już się czasami dzieje w różnych krajach, ale chciałabym, żeby taka forma wypłaty wynagrodzenia zyskała na popularności i nie była wyłącznie marginalnymi przypadkami.

Na podstawie/ Based on : cebl